Spatial Aesthetics

 this archive is part of the investigation and research project

 

Centre d’Estudis i Documentació

Investigació

Programa de residències per investigadors

Centre d’Estudis i Documentació

Plaça dels Àngels, 8

08001 Barcelona

Tel: 93 481 79 05

mail: centredestudis@macba.cat

http://www.macba.cat/

PROJECTE A DESENVOLUPAR. Investigacio.

Assaig per TESIS Doctoral Historia de l’Art UB

Els Llocs de L’Art. Una investigacio entorn a l’Art i l’espai.

Paisatge urbà, anti-monument, espai públic i esfera social són conceptes que defineixen i

engloben pràctiques artístiques preocupades per la historia i el desenvolupament de la

imatge pública de la societat en general. L’escultura pública com programari i influencia

en la creació del discurs històric i l’educació, i també com transimissió i herència del coneixement,

genera pràctiques d’apropiació de l’espai públic.

En aquest punt, la democràcia social i les pràctiques artístiques recuperen la memòria històrica per construir anti-monuments com reclam al valor de la praxis social i la pràctica democràtica i en aquesta mateixa línia, apareix el paper de l’artista-constructor, l’urbanista o l’artista-arquitecte, per establir aquí un dels models mès importants en la clara execució del teixit i estructura social. Altres branques d’aquesta vessant històrica i social del discurs artístic actual és aquella que es desenvolupa a partir de la psicogeografia, la cartografia o l’antimonument. Estratègies d’acció, models utòpics o construcció de figures atípiques en l’espai del museu, inscriuen l’antiga pràctica artística del paisatge com un model de coneixement i representació en l’art contemporani.

En aquest punt, es tracta de proposar la representació del paisatge natural a travès de la trama d’espais contemporanis conformats entre altres per imatges de la ciutat, no-llocs, heterotopies i fronteres. D’aquesta manera s’estableix la praxi artística com una minoria ètica decidia a la conservació del patrimoni i la memòria i tambe basada en la construccio de l’opinio publica donant respostes als problemes de la societat.  El fet de presentar aquests paisatges com una imitació fictícia de la natura, resulta de l’habitual confusió a la que diàriament ens afrontem. Plantejar la descontextualització d’aquestes imatges per medi de formats que ens remeten al món de la publicitat i l’atmosfera urbana com metàfora de la nostra enganyosa realitat “implicant-se d’aquesta manera en la construcció de l’imaginari col·lectiu i el paisatge como metàfora i simbologia d’allò social”. Així, molts artistes coincideixen en representar l’imaginari col·lectiu influït per la societat de consum, construint una estratègia de seducció com simulacre d’allò real, apropiant-se de tècniques pròpies de la publicitat o el turisme. Allò que Adorno descrivia com procès de construcció de la psicologia de masses en la identificació del producte, del símbol o la imatge de poder gràcies a la propaganda i la reproducció tècnica, actualment definit com simulacre per Baudrillard.

Així la proposta artística ès la de tractar la realitat com a Document, un mètode pal·liatiu per certes pràctiques socials. El concepte de treballar la realitat com a document es centra en la Memòria del lloc com Informació, per crear entorn del lloc un procès documental que defuig la falsació i la mentida i tambe l’especulacio. En l’espai públic en l’últim segle s’estan disposant sistemes de seguretat (càmeres principalment) que són usades com dispositiu de coacció que actuen com efecte de poder, (Foucault, Vigilar i Castigar), i que representen les formes monumentals i hegemòniques del discurs de poder en la historia. Juntament amb els panells publicitaris, càmeres de seguretat i dispositius de dominació construeixen un paisatge urbà dominat per la vigilància, on el subjecte troba resistència a crear lliurement una definició de societat (Màquines de guerra, Deleuze i Guattari). Com a proposta ètica i humanista l’anti-monument representa la fragmentació del discurs, la impossible comunicació, la poètica del material, un discurs alternatiu.

Critical urbanism, paisatge i anti-monuments qüestionen el discurs tradicional de la historia i defineixen el monument públic com política. L’arc de triomf i l’escultura pública com part d’un programari ideològic quan desde la I-lustració, l’art té una intencionalitat popular, de construcció relacional i no dominant, essent la participació social una funció per la construcció de la realitat. Així, el monument i l’escultura construeixen part

del paisatge de la ciutat.

CALENDARI DEL PROJECTE

–          Gener 2011 –  Juny 2011

–          Periode Investigacio CED

 PRECEDENTS

Hi ha 3 projectes precedents. Son:

–          Cartografies del no-lloc. Article. Publicacio online a GEIFCO. 2007. http://www.geifco.org/actionart/actionart03/01-marca/articulistas/laura/index.htm

–          Cartografies del no-lloc. Exposicio. Fabrica de les Arts Roca Umbert. Espai D’Arts. Ajuntament de Granollers. 2009. http://www.rocaumbert.cat/espaidarts/cat/exposicions_actual.php?idn=10467

–          Cartografies del no-lloc. Blog. Arxiu online net-art. Art digital. Mapping i Cartografies. 2009. http://cartographies-of-non-place.blogspot.com/

–    Spatial Aesthetics . Database . Mapping . Cartography. ISEA2010. Conference MApping Skies. with Alejo Duque and Max Neupert. Dortmund. Berlin. Germany. http://www.isea2010ruhr.org/conference/tuesday-24-august-2010-dortmund/p27-mapping-virtual-skies

PROJECTE A DESENVOLUPAR. Investigacio. Assaig

–          Els Llocs de L’Art. Una investigacio entorn a l’Art i l’espai. Temes: intervencions de l’Arquitectura i l’Urbanisme en Art. Analisi de Conceptes: Heterotopia. No-lloc. Frontera. Espacis Transfronterers. Espais de Memoria. Espais de poder. Espais comuns. Espais politics. Patrimoni. Espai museistic (colonialisme i nacionalisme). Espai public. Esfera publica.  Monument. Paisatge.  Extraterritorialitat. Des-territorialitzacio. Descentralitzacio. Fires i biennals. Mapejat i cartografia. Distopia. Escena. Mise – en – escene. Teatre. El viatge como alternativa. Global y local. El factor glocal. Esglesies i Palaus. Terrain vague. Geopolitica. Homogenitzacio de l’espai urba. La caverna (el mite, l’origen, Habermas)

bibliografia consultada:

Archivo universal : la condición del documento y la utopía fotográfica moderna; texto: Jorge Ribalta

Mal d’archive : une impression freudienne / Jacques Derrida

Bunker archéologie / texte et photos Paul Virilio

L’Écran du désert : chroniques de guerre / Paul Virilio

BAUDRILLARD, J. et al. 1991. Citoyenneté et urbanité. París, Editions Esprit.

The Arcades project / Walter Benjamin

Paris, capitale du XIXe siècle : le livre des passages ; Walter Benjamin ;

traduit de l’allemand par Jean Lacoste d’après l’édition original établie par Rolf Tiedemann

Temporary discomfort ; chapter I-V : Davos, Genoa, New York, Evian, Geneva

Cartografía : Gerardo Suter : XXIII Bienal Internacional de São Paulo, Brasil : octubre-diciembre, 1996

Cartografías esquizoanalíticas / Félix Guattari

Esercizi di esodo : linguaggio e azione politica / Paolo Virno

Zexe.net : une cartographie numérique du monde

Feliz Guattari : throught, friendship, and visionary cartography

/ Franco Berardy ; translated and edited by Giuseppina Mecchia and Charles J. Stivale

City of refuge : a 9/11 memorial : Krzystof Wodiczco

If you lived here : the city in art, theory, and social activism : a project by Martha Rosler ; edited by Brian Wallis

The City amplified : Justin Bennett : BMB Con #11

The City Project : Matt Mullican

Ciudades : del globo al satélite : febrero-mayo, 1994 ;

una idea de Albert Garcia Espuche ; [textos: Josep Ramoneda, Albert Garcia espuche,

André Corboz, Bogdan Bogdanovich, Ignasi de Solà-Morales]

La Ciudad radiante / Achille Bonito Oliva

Constant, konstrukitionen und modelle : 9. Januar bis 9. Februar 1960 ; [text: G. E. Debord]

Occupying space, wasting time ; [by Alice Creischer, Andreas Siekmann]

Leyenda / [Alice Creischer]

Correspondence : the foundation of the Situationist International (June 1957-August 1960)

/ Guy Debord ; introduction by McKenzie Wark ; translated by Stuart Kendall and John McHale

Potlatch : Internacional Letrista (1954-1959) : más, Introducción a una crítica de la geografía urbana ;

Modo de uso del desvío. Informe sobre la construcción de situaciones y sobre las condiciones de

la organización y la acción de la tendencia situacionista internacional

Préface à la quatrième édition italienne de “La Société du Spectacle” / Guy Debord

Parages / Jacques Derrida

Jan Dibbets : llum interior : obres sobre arquitectura, 1969-1990 ; Rudi Fuchs, Glòria Moure

Jan Dibbets : Stedelijk Museum Amsterdam

Martha Rosler : Sur/ sous le pavé

Krzysztof Wodiczko : Art public, art critique : Textes, propos et documents /

textes et documents réunis par Marie-Anne Sichère ; traduit de l’anglais par

Michelle Herpe-Voslinky et du polonais par W. Kolecki

[Northern Visions : The Solomon R. Guggenheim Museum, New York

Fahlstrom

Öyvind Fahlström : another space for painting ; [Texts: Immanuel Wallerstein, Octavi Rofes, Suely Rolnik]

Öyvind Fahlström : the complete graphics, multiples and sound works :

BAWAG Foundation, 7.12.2001 – 3.3.2002 ; [Texten: Sharon Avery-Fahlström, Wolfgang Astelbauer]

Öyvind Fahlström : IVAM Centre Julio González : 10 junio / 23 agosto 1992

Öyvind Fahlström : The Solomon R. Guggenheim Museum, New York, 1982

Imprint : writings / Harun Farocki ; edited by Susanne Gaensheimer, Nicolaus Schafhausen ;

english translation by Laurent Faasch-Ibrahim ; assistant editor Volker Pantenburg = Nachdruck :

Texte / Harun Farocki ; herausgeggeben von Susanne Gaensheimer, Nicolaus Schafhausen ;

übersetz ins Americanische von Laurent Faasch-Ibrahim ; bearbeitet von Volker Pantenburg

Speaking about Godard ; Kaja Silverman and Harun Farocki ; with a foreword by Constance Penley

Harun Farocki : working on the sightlines ; edited by Thomas Elsaesser

Harun Farocki : against what?, against whom? ; edited by Antje Ehmann and Kodwo Eshun ; Nora Alter… [et al.]

Border theory : the limits of cultural politics ; Scott Michaelsen and David E. Johnson, editors

La Estetica geopolítica : cine y espacio en el sistema mundial / Fredric Jameson

Dan Graham’s Kammerspiel / Jeff Wall

Dan Graham interviews ; editor Hans Dieter Huber

Land, art : a cultural ecology handbook ; edited by Max Andrews

The Third exile : explorations in the borderland of architecture, visual art and philosophy of science

= Verkenningen in het grensgebied van architectur, beeldende kunst en wetenschapsfilosofie ;

redactie J.A.G.M. Rutten, Joseph Semah

A Spot on the wall ; [texts: Rosalind Krauss, Claudia Jolles, Helmut Draxler]

La Imagen de la ciudad / Kevin Lynch

Mapa : airmail paintings = pinturas aeropostales / Eugenio Dittborn

Mapping / Robert Storr

Mapping cyberspace / Martin Dodge and Rob Kitchin

Dennis Oppenheim ; texts by Germano Celant, Dennis Oppenheim

Dennis Oppenheim : Explorations / Germano Celant

Dennis Oppenheim : 1989

Dennis Oppenheim : Stedelijk Museum, Amsterdam, 18 januari t/m 2 maart 1974

Paysages lieux et non-lieux : le paysage dans la photographie européenne contemporain

about landscape and other places : landscape in contemporary european photography ;

[textes: Paul Difelice, Gabriel Bauret, Christian Gattinoni, Cristina Zelich, Frits Gierstberg … et al.]

Micropolítica : cartografías del deseo ; Félix Guattari, Suely Rolnik

Cities in a world economy / Saskia Sassen

The Global city : New York, London, Tokyo / Saskia Sassen

Globalization and its discontents / Saskia Sassen

The Most radical gesture : the Situationist International in a postmodern age / Sadie Plant

Enragés and Situationists in the occupation movement, France, May’68 / René Viénet

The Situationist city / Simon Sadler

Potlatch

Situationist International anthology ; edited and translated by Ken Knabb

Archives situationnistes

The Revolution of everyday life / Raoul Vaneigem ; translated by Donald Nicholson-Smith

Earth art : Jan Dibbets, Hans Haacke, Neil Jenney, Richard Long, David Medalla, Robert Morris,

Fennis Oppenheim, Robert Smithson, Günther Uecker

Minimal Art : Andre… [et al.] : 17. Januar bis 23. Februar 1969, Städische Kunsthalle und

Kunstverein für die Rheinlande und Westfalen

Robert Smithson : selección de escritos

Utopia post Utopia : configurations of nature and culture in recent sculpture and photography :

January 29-March 27, 1988 ; [texts by Fredric Jameson, Eric Michaud, Elisabeth Sussman … et al.]

Spaces of hope / David Harvey

Atlas mnemosyne / Amy Warbung

Buckminster Fuller / Martin Pawley ; with photographs from de Buckminster Fuller Institute

Utopia or oblivion : the prospects for humanity / R. Buckminster Fuller

Buckminster Fuller : starting with the universe ; edited by K. Michael Hays, Dana Miller ;

with essays by Antoine Picon, Elizabeth A.T. Smith, Calvin Tomkins