10. Coma D’Infern

Gravats rupestres prehistòrics de tipologia fusiforme. Coma de l’infern. Colera, Alt Empordà.

son els gravats rupestres de Coma d’Infern. a sota de les barbes del Boc. Son uns gravats prehistòrics de tipologia fusiforme, molt interessants. Es poden datar en el darrer milleni abans de crist. possiblement son marques votives i restes d’algun ritual.